P.NATURALS

Si realment volem que la mainada alci el seu edifici personal amb seguretat i aprofitant el màxim possible les seves capacitats, nosaltres, mestres, professors, adults, hem de crear l'ambient per tal que ho puguin fer, i només el crearem si aprenem a respectar el seu ritme natural de maduració  neuronal i físic, i respectem les característiques bàsiques de la llengua.

És molt més senzill del que sembla, només ens cal centrar la nostra atenció en l'infant i tenir clar en quina llengua estem treballant..