COM L'EDISON

Hi trobareu

Encara que no ens hagin format per fer-ho, ho hauríem de fer .... 1

A mig camí, un aspecte important: la lectura.  .................................2

N’estic segur, però la realitat és tossuda.  ........................................3

Hem de canviar l’organització i els objectius.  .................................4

Un edifici fort i amb uns bons fonaments.  .......................................5

Cloenda.  ...............................................................................................6