UN CANVI?

Bon dia benvolgut ED. i Claustre.

LA INNOVACIÓ, EL CANVI I LA MILLORA.

Quan entrem a la primavera el nostre pensament ja es dispara cap a l’acabament del curs i la preparació del següent. Comença a ser el moment d’analitzar quines són les necessitats més urgents, o què convindria fer per tal que tot fluís.

De la mateixa manera que un metge o un arquitecte no farien mai cap canvi important en un projecte si no estan segurs que pot ajudar a fer que tot vagi millor, i per això abans d’aplicar qualsevol innovació procuren experimentar, provar, assegurar-se’n i comprovar que és una bona solució per la situació que tenen plantejada, nosaltres hauríem de procurar fer, fins allà on ens fos possible, quelcom de semblant.

És difícil, en sóc conscient, perquè moltes vegades el dia a dia se’ns menja la indispensable perspectiva i l’anàlisi necessària, però tenim possibilitats que hauríem de procurar fer servir. Segurament si primer provem, experimentem i comprovem, anirem una mica més a poc a poc, però en canvi anirem molt més segurs i tots ho tindrem molt més clar. Recordeu que tot el que es fa en un nivell, en un cicle o en una etapa, condiciona de forma absoluta el que pot fer la resta del centre.

De la necessitat d’avaluar i de comprovar abans de fer canvis, grossos o petits, i no refiar-nos del que ens diuen els entesos o del que és moda, és del que procuro reflexionar a l’escrit, encara que per fer-ho faci servir una proposta concreta.

Moltes gràcies per la vostra atenció.

Felip Ponsatí i Terradas

Catalunya, abril de 2024