EL LLIBRE (UN RECULL)

És un conjunt d'escrits fets al llarg d'uns quants cursos. La intenció sempre ha estat que fos un aliatge harmònic de mètodes, tècniques i propostes d'activitats que es fonamentessin en les necessitats i capacitats dels infants, i ens fessin pensar.

Aquest aplec de temes diversos no hauria estat possible sense la col·laboració de molts mestres.

S'ha refet i escurçat, però continua havent-hi repeticions.

Tenint en compte que es toquen temes que abasten edats molt diferents, s'ha pensat que és molt possible que només interessin parts molt concretes, per això, les idees principals es van repetint en uns quants llocs. Té l'avantatge que cada tema disposa de la informació general i de l'específica.