CM, CS i ESO

Per al CM en endavant només hem procurat que els docents disposessin de material que els pogués ser útil.

Per això, per al CM i el CS només hi ha  150 textos curts, o no gaire llargs, i poemes, perquè la poesia sol ser una de les grans oblidades i, per a la mainada, és molt important.

Feu-hi un cop d'ull, ens embla que us agradarà perquè podreu triar i remenar i, segurament, hi trobareu alguna cosa de profit.