Material per EE - CI, fitxes de preescriptura.

Les fitxes de preescriptura només s'haurien de fer servir en aquells casos que fossin del tot indispensables i un clara ajuda per l'infant.

No estan pensades per ser una eina general de treball.