Material històric

Hi trobareu;

Un pdf de la gramàtica d'en Pompeu Fabra de 1917 (em sembla que és la primera edició).

i un altre pdf amb "El llibre de les flors" fet el 1936 per l'Institut-escola de la Generalitat republicana.