VÍDEOS

"Aquest projecte està pensat per a una nació mestressa de les seves decisions i que vol una societat futura cohesionada, lliure i respectuosa amb els drets humans."

Hi trobareu una gravació.

1/ Un resum sobre les pràctiques de llengua oral que convindria treballar diàriament. A la proposta "Cada dia les estones de ..." encara hi hem afegit alguna activitat, ara, és una proposta molt completa.

2/ Aquí, amb els "VIDEOS", hi he afegit un conte sobre una forquilla "molt especial" i uns quants poemes, potser hi ha alguna cosa que us pot fer una mica de servei.

REFLEXIÓ GENERAL

Si realment es desitja que els alumnes entenguin allò que els explica el mestre o el professor cal que disposin d'uns bons fonaments en la llengua oral escolar, el català.

Amb els alumnes, aquests fonaments de llengua oral escolar s'haurien de prioritzar i treballar de maneres diferents cada dia, des de P3 fins que, ja grans, sortissin del sistema educatiu.

Si es desitja que siguin autònoms i comprenguin el que llegeixin, cal que se'ls hagi ajudat a dotar-se d'una bona base de llengua oral escolar i d'una bona capacitat de descodificació.

Els centres que ho tenen en compte, i la llengua oral escolar la treballen a totes les àrees i l'enllacen amb la lectura i l'escriptura, donen resposta a les necessitats dels alumnes i els ajuden a dotar-se d'una ampla i sòlida pinya que els permetrà aixecar un castell alt i fort.