MATEMÀTIQUES

No cal cercar matemàtiques a la vida dels adults i portar-la a l'aula, a la vida dels alumnes, encara que siguin petits, n'hi ha per donar i per vendre

 UN POLSIM DE MATEMÀTIQUES (REFLEXIONS)

PROPOSTA AMB UNA ALTRA MANERA DE VEURE I VIURE LES SITUACIONS/LES QÜESTIONS/ELS PROBLEMES

-------------------------

 

UN POLSIM DE MATEMÀTIQUES: Hi trobareu unes quantes reflexions, unes d'encertades, d'altres que -segurament- no ho són tant, però que, a través d'elles, es procura que es tinguin en compte les capacitats prèvies que necessita posseir la mainada per a poder-se submergir, de forma gratificant, en segons quines situacions matemàtiques.

Sense un bon domini de la llengua oral, és pràcticament impossible poder anar més enllà de la manipulació. Una bona motxilla personal de llengua oral i una certa capacitat de descodificació són essencials per a poder comprendre el que es llegeix.

Cap al final, hi trobareu una proposta per treballar la resta en relació a la llengua oral.

 

A LA PROPOSTA: Una parella d'alumnes trien una situació de la vida quotidiana. Oralment exposen la situació als seus companys. Dintre de la situació que exposen hi ha una multitud de possibilitats que, per a saber-ne la resposta, cal aplicar-hi les matemàtiques. Els dos alumnes en trien una. 

La situació triada la concreten en un problema i els companys el resolen en petit grup. Un cop resolt, cada petit grup aporta la seva solució i, entre tots, trien les més adequades. Tothom se les fa seves i, a sota, hi posen el nom dels dos alumnes que han presentat/creat el "problema".

Llegiu-vos la proposta, segurament us agradarà.

-------------------------