CAP A LA LECTURA

El procés d'aprendre a llegir demana una preparació tranquil·la i, quan és el moment, la sistematització de la descodificació.

Amb una bona capacitat de descodificació i una bona motxilla personal de llengua oral escolar la comprensió brolla com un

DEL SO A LA COMPRENSIÓ

ÍNDEX

EL CONJUNT SOBRE LA LECTURA, INTERNAMENT, TÉ DOS GRANS BLOCS

REFLEXIONS SOBRE LA LECTURA

MATERIALS PER APRENDRE A LLEGIR I PER QUAN JA EN SABEN, DE LLEGIR

 

Sense formar part de cap bloc s'hi ha afegit l'edició facsímil del «LLIBRE DE LES FLORS». Els alumnes de l'institut-escola van acabar d'estampar el 22 d'abril de l'any 1936. Ja se'n va encarregar el feixisme que no en florissin més de flors.

Descarregar-se: EL_LLIBRE_DE_LES_FLORS_(1936)

L'original és del 1936, el que els presentem és la reproducció facsímil del 2012.

A l'explicació sobre les raons que els han portat a fer aquest llibre, els alumnes del Grup "Taga" de l'Institut-Escola expliquen:

"Acceptant amb entusiasme la indicació d'un dels professors, vam editar, l'any passat, a les nostres classes de treballs manuals, la «Història d'una pera». Tosca i indecisa, com corresponia a les nostres mans inexpertes, ens valgué amb tot, entre afectuoses censures, fèrvids elogis i falaguers encoratjaments. Ells ens han conduit aquest any a compondre el present LLIBRE DE LES FLORS, el qual, amb tot i els seus defectes, voldríem que signifiqués un esforç de superació d'aquell primer intent.

Aquesta vegada, però, no hem estat pas sols en el treball. El nostre afany s'ha fet encomanadís, i companys d'altres grups de l'Institut-Escola ens han ofert una cooperació literària que ha vingut a augmentar el contingut del llibre. Així, l'obra d'un grup ha despertat ressonàncies en els altres, i a sortit, espontània, tal com la presentem humilment en homenatge a l'Institut-Escola i als seus bon amics i, en suma, en homenatge a Catalunya.

ELS ALUMNES DEL GRUP «TAGA»"

 

REFLEXIONS, PROPOSTES I MATERIALS SOBRE LA LECTURA  

Descarregar-se: _REFLEXIONS_PROPOSTES_I_MATERIALS_SOBRE_LA_LECTURA 

S'hi han incorporar 39 fitxes que recorren tots els conjunts sil·làbics, és una bona eina de suport. Les han fet les mestres del CI de l'escola Guillem de Montgrí (M. Gràcia Pascual, Maite Xifra, Marta Maspoch, Eulàlia Esteve i Montse Xifra). Moltes gràcies per la seva aportació.

Conté:

Reflexions sobre la lectura

Llibres per treballar sistemàticament la descodificació

Lectures graduades per treballar, sistemàticament, la descodificació individualment alumne-mestre (per 75 setmanes)

Graelles de seguiment de les lectures individuals

Proposta de text per a una possible proposta de seguiment-avaluació (P5 a 2n)

65+16 poemes pels petits

150 textos curts

 

DINTRE EL BLOC DE LLIBRES, HI HA MATERIALS COMERCIALS

Els poemes dels petits són d'en Desclot i la Mercè Galí, del llibre "El domador de paraules" de La Galera. Us els posem com a exemple.

Comprimit, també hi trobareu un bloc sistematitzat de llibres molt agradables de seguir i que, entre tots, treballen tots els blocs sil·làbics del català. Al mercat n'hi ha d'altres.

"A poc a poc" és un material comercial de 18 llibrets que s'ha comprovat que està esgotat, per això 4 dels llibrets són força vells, sobretot el que treballa la "m".

"Xino-xano". Només hi trobaran un exemplar de mostra, el primer, de la col·lecció "Xino-xano". Aquesta col·lecció està actualitzada i segueix un ordre diferent i més adequat en la presentació.

En tots els casos la sistematització està assegurada.

Procureu recordar el lligam indissoluble que hi hauria d'haver entre la lectura i l'escriptura. Després de cada lectura, feu que l'alumne transcrigui una o dues paraules (màxim una ratlla) del text que ha llegit i, després que llegeixin el que han escrit en veu alta.

  

UNA BONA CAPACITAT DE DESCODIFICACIÓ ÉS LA SEGONA CONDICIÓ PER A LA COMPRENSIÓ LECTORA

La comprensió lectora apareix quan es troben les dues capacitats. Quan les condicions són les adequades no cal fer un esforç concret per comprendre el que es llegeix, senzillament es comprèn. És com un do. Ara bé, si una de les dues capacitats no està prou ben consolidada tampoc no ho estarà la comprensió lectora.

Les dues condicions són:

1/ Una bona motxilla personal de llengua oral escolar, com més rica i plena millor. (A aquesta capacitat ja s'hi ha dedicat tot un apartat, el de la llengua oral).

2/ Una certa velocitat en la descodificació.
Si la persona no disposa d'una certa velocitat en la descodificació, anomenada també velocitat lectora o mecànica lectora, és impossible que pugui assolir una bona comprensió lectora.

Mentre la velocitat en la descodificació no sigui mínimament àgil, per molts esforços i per molt diverses tècniques que es facin servir, no hi haurà comprensió.

Amb una lectura poc àgil tot el temps i tota l'atenció s'han de dedicar a la descodificació, traslladar els signes gràfics a sons. En aquesta situació no li queda temps al cervell per dedicar-lo a la memòria de treball immediata i la informació li arriba com gotes de pluja separades i no pas com un raig continuat. Es copsa el significat de les paraules aïllades però no s'entenen les frases, el text.