CAP A LA LECTURA

El procés d'aprendre a llegir demana una preparació tranquil·la i, quan és el moment, la sistematització de la descodificació.
Amb una bona capacitat de descodificació i una bona motxilla personal de llengua oral escolar la comprensió és AUTOMÀTICA.

 

DEL SO A LA COMPRENSIÓ

ÍNDEX

EL CONJUNT SOBRE LA LECTURA, INTERNAMENT, TÉ DOS GRANS BLOCS

REFLEXIONS I PROPOSTES D'ACTIVITATS SOBRE LA LECTURA

MATERIALS PER APRENDRE A LLEGIR, I PER QUAN JA EN SABEN UNA MICA, DE LLEGIR

També hi ha 39 fitxes que recorren tots els conjunts sil·làbics, és una bona eina de suport. Les han fet les mestres del CI de l'escola Guillem de Montgrí (M. Gràcia Pascual, Maite Xifra, Marta Maspoch, Eulàlia Esteve i Montse Xifra). Moltes gràcies per la seva aportació.

A part, també hi trobareu un programa que té tres nivells i que us pot ajudar a fer que tota la mainada llegeixi un xic cada dia. La seva estructura és sil·làbica. Va de les síl·labes més senzilles fins a les frases.

DINTRE EL BLOC DE LLIBRES, HI HA MATERIALS COMERCIALS

Els poemes dels petits són d'en Desclot i la Mercè Galí, del llibre "El domador de paraules" de La Galera. Us els posem com a exemple.

Comprimit, també hi trobareu un bloc sistematitzat de llibres molt agradables de seguir i que, entre tots, treballen tots els blocs sil·làbics del català. Al mercat n'hi ha d'altres.

"A poc a poc" és un material comercial de 18 llibrets que s'ha comprovat que està esgotat, per això 4 dels llibrets són força vells, sobretot el que treballa la "m".

"Xino-xano". Només hi trobaran un exemplar de mostra, el primer, de la col·lecció "Xino-xano". Aquesta col·lecció està actualitzada i segueix un ordre diferent i més adequat en la presentació.

En tots els casos la sistematització està assegurada.

Procureu recordar el lligam indissoluble que hi hauria d'haver entre la lectura i l'escriptura. Després de cada lectura, feu que l'alumne transcrigui una o dues paraules (màxim una ratlla) del text que ha llegit i, després que llegeixin el que han escrit en veu alta.

  

UNA BONA CAPACITAT DE DESCODIFICACIÓ ÉS LA SEGONA CONDICIÓ PER A LA COMPRENSIÓ LECTORA

La comprensió lectora apareix quan es troben les dues capacitats. Quan les condicions són les adequades no cal fer un esforç concret per comprendre el que es llegeix, senzillament es comprèn. És com un do. Ara bé, si una de les dues capacitats no està prou ben consolidada tampoc no ho estarà la comprensió lectora.

Les dues condicions són:

1/ Una bona motxilla personal de llengua oral escolar, com més rica i plena millor. (A aquesta capacitat ja s'hi ha dedicat tot un apartat, el de la llengua oral).

2/ Una certa velocitat en la descodificació.
Si la persona no disposa d'una certa velocitat en la descodificació, anomenada també velocitat lectora o mecànica lectora, és impossible que pugui assolir una bona comprensió lectora.

Mentre la velocitat en la descodificació no sigui mínimament àgil, per molts esforços i per molt diverses tècniques que es facin servir, no hi haurà comprensió.

Amb una lectura poc àgil, tot el temps i tota l'atenció s'han de dedicar a la descodificació, traslladar els signes gràfics a sons. En aquesta situació no li queda temps al cervell per dedicar-lo a la memòria de treball immediata i la informació li arriba com gotes de pluja separades i no pas com un raig continuat. S'arriba a copsar el significat de les paraules aïllades però no s'entenen les frases, el text.