CAP A LA LECTURA

El procés d'aprendre a llegir demana una preparació tranquil·la i, quan és el moment, la sistematització de la descodificació.
Amb una bona capacitat de descodificació i una bona motxilla personal de llengua oral escolar la comprensió és AUTOMÀTICA.

DEL SO A LA COMPRENSIÓ

ÍNDEX

EL CONJUNT SOBRE LA LECTURA, INTERNAMENT, TÉ DOS GRANS BLOCS

REFLEXIONS I PROPOSTES D'ACTIVITATS SOBRE LA LECTURA

MATERIALS PER APRENDRE A LLEGIR, I PER QUAN JA EN SABEN, DE LLEGIR

 

Descarregar-se (REFLEXIONS I PROPOSTES SOBRE LA LECTURA): REFLEXIONS_I_PROPOSTES_LECTURA

Descarregar-se (POEMES): POEMES

Descarregar-se. COMPTE!  ESTAN EN UN SOL FITXER. PRIMER AMB LLETRA MANUSCRITA I DESPRÉS AMB LLETRA D'IMPREMTA : 150_TEXTOS_CURTS

Descarregar-se el llibre de lectura JA SÉ LLEGIR. GUILLEM_DE_MONTGRÍJA_SE_LLEGIR_G_M

Són 39 fitxes que recorren tots els conjunts sil·làbics, és una bona eina de suport. Les han fet les mestres del CI de l'escola Guillem de Montgrí (M. Gràcia Pascual, Maite Xifra, Marta Maspoch, Eulàlia Esteve i Montse Xifra). Moltes gràcies per la seva aportació.

 Descarregar-se el llibre de lecttura A POC A POC): A_POC_A_POC

Descarregar-se el llibre de lectura BECEROLES: BECEROLES

Descarregar-se el llibre de lectura amb LLETRA ESC2. LECTURA INDIVIDUAL I DIÀRIA DE L'ALUMNE AMB EL MESTRE: LECT_INDIVIDUAL_I_DIARIA_ESCOLAR2

Descarregar-se, per quan ja en saben una mica, el llibre de lectura individual amb LLETRA ARIAL): LECT_INDIVIDUAL_ALUM_MST_ARIAL

Descarregar_se (MODEL LLIBRE): XINO_XANO

Descarregar-se les GRAELLES DE SEGUIMENT PER A LA LECTURA INDIVIDUAL I DIÀRIA: GRAELLES_1_2

 

DINTRE EL BLOC DE LLIBRES, HI HA MATERIALS COMERCIALS

Els poemes dels petits són d'en Desclot i la Mercè Galí, del llibre "El domador de paraules" de La Galera. Us els posem com a exemple.

Comprimit, també hi trobareu un bloc sistematitzat de llibres molt agradables de seguir i que, entre tots, treballen tots els blocs sil·làbics del català. Al mercat n'hi ha d'altres.

"A poc a poc" és un material comercial de 18 llibrets que s'ha comprovat que està esgotat, per això 4 dels llibrets són força vells, sobretot el que treballa la "m".

"Xino-xano". Només hi trobaran un exemplar de mostra, el primer, de la col·lecció "Xino-xano". Aquesta col·lecció està actualitzada i segueix un ordre diferent i més adequat en la presentació.

En tots els casos la sistematització està assegurada.

Procureu recordar el lligam indissoluble que hi hauria d'haver entre la lectura i l'escriptura. Després de cada lectura, feu que l'alumne transcrigui una o dues paraules (màxim una ratlla) del text que ha llegit i, després que llegeixin el que han escrit en veu alta.

  

UNA BONA CAPACITAT DE DESCODIFICACIÓ ÉS LA SEGONA CONDICIÓ PER A LA COMPRENSIÓ LECTORA

La comprensió lectora apareix quan es troben les dues capacitats. Quan les condicions són les adequades no cal fer un esforç concret per comprendre el que es llegeix, senzillament es comprèn. És com un do. Ara bé, si una de les dues capacitats no està prou ben consolidada tampoc no ho estarà la comprensió lectora.

Les dues condicions són:

1/ Una bona motxilla personal de llengua oral escolar, com més rica i plena millor. (A aquesta capacitat ja s'hi ha dedicat tot un apartat, el de la llengua oral).

2/ Una certa velocitat en la descodificació.
Si la persona no disposa d'una certa velocitat en la descodificació, anomenada també velocitat lectora o mecànica lectora, és impossible que pugui assolir una bona comprensió lectora.

Mentre la velocitat en la descodificació no sigui mínimament àgil, per molts esforços i per molt diverses tècniques que es facin servir, no hi haurà comprensió.

Amb una lectura poc àgil, tot el temps i tota l'atenció s'han de dedicar a la descodificació, traslladar els signes gràfics a sons. En aquesta situació no li queda temps al cervell per dedicar-lo a la memòria de treball immediata i la informació li arriba com gotes de pluja separades i no pas com un raig continuat. S'arriba a copsar el significat de les paraules aïllades però no s'entenen les frases, el text.