LLENGUA ORAL

DEL MOT AL DISCURS

1/ EL D'EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL.

Descarregar_se Llengua oral EI i CI (Propostes d'activitats i reflexions):  LLENGUA_ORAL_EI_CI

Descarregar_se Llengua_oral EI i CI (POEMES): POEMES_EI_CI

 

2/ EL DEL CICLE MITJÀ, SUPERIOR I ESO.

Descarregar-se Llengua oral CM,CS i ESO (Propostes d'activitats i reflexions):  LLENGUA_ORAL_CM_CS_ESO 

Descarregar-se Llengua oral CM,CS i ESO (300 TEXTOS): 300_TEXTOS_CLASSIFICATS

 

----------------------------------

PRIMER BLOC DE LLENGUA ORAL

1/ BLOC D'EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL

 
Cada dia les estones de ...   Propostes sobre el treball de la llengua oral a l'EI i al CI. Molt senzill de fer i molt efectiu. La mainada treballa els fonaments del pensament, augmenta el vocabulari i el domini de les estructures de la llengua.
 
Propostes i recursos: L'ús del llenguatge oral a EI.
 
Propostes pràctiques d'hàbits i rutines
Guia i materials del projecte per a potenciar la llengua oral a l'EI i al CI.. 
 
Material per als jocs i activitats de llengua
 
Espais de la localitat
L'entorn els fa parlar.
 
Poemes (64 + 16)
Segur que hi trobareu algun poema que us farà il·lusió que l'aprengui la mainada.
 
 
------------------------------------
 
SEGON BLOC DE LLENGUA ORAL
 
2/ BLOC DE CICLE MITJÀ, SUPERIOR I ESO

HI TROBAREU:

Com treballar l'oralitat a totes les àrees
Les idees clares potencien els hàbits d'estudi i, alhora, el treball sistemàtic de llengua oral escolar. Cal un xic de voluntat i un xic de coordinació. 

Els alumnes, en parelles, s'expliquen un text
Procura combinar la comprensió, la memorització, el guió, l'expressió oral i la reflexió. Cal que els alumnes ja tinguin una certa velocitat de descodificació.

De lectors a escriptors
Proposta per millorar la lectura comprensiva, la capacitat d'expressió oral en públic, l'ordre mental i algunes tècniques de suport com són els guions. S'hi expliquen les passes que podria ser convenient fer. S'ha procurat que amb la lectura del document quedi clara la idea central. 

Es procura potenciar la feina ben feta, les capacitats en tot el que fa referència a la lectura, els guions, la memorització, l'exposició oral, el treball d'estructures i l'ortogràfic, l'avaluació, la cooperació i el respecte entre els alumnes, fins arribar a ser capaç de crear un text.

 
És un projecte que requereix tranquil·litat i que es faci, com a mínim, un cop a la setmana. És necessari que els alumnes puguin fer tres o quatre exposicions al llarg del curs i així anar corregint els detalls i millorant la presentació.
 
Material de suport amb 300 textos.
S'hi inclouen uns 300 textos de suport. Els trobaran ordenats per llargada i per tipologia. Evidentment no cal fer servir els textos que s'hi aporten. Si s'hi inclouen és perquè una de les dificultats principals que tenien els docents era la de disposar d'uns textos base sobre els quals poder començar a treballar.

 El debat 
La proposta no va encaminada a primària, sinó a l'ESO, encara que amb algun grup de sisè de primària també seria possible aplicar-lo, però sempre amb molta prudència.

 Un molt petit diccionari etimològic 
És una proposta molt senzilla. S'ha procurat adaptar i explicar algunes de les paraules que es fan servir a l'aula. Segurament podria haver estat molt més llarg però no és res més que una idea, un suggeriment, que seria magnífic si els alumnes s'animessin a ampliar-lo.   

Algunes webs amb cançons

 

  ------------------------------------

Molts dels nostres alumnes, quan comencen l'escolaritat, porten una motxilla personal de llengua oral escolar força buida i és l'eina essencial que necessitaran al llarg de tota l'escolaritat.

No hi ha cap alumne que no en necessiti més de llengua oral, tots necessiten omplir la seva motxilla personal de llengua oral escolar més i més, per això l'hem de prioritzar.

Si des de l'escola s'arriba a tenir clar que la llengua oral escolar és l’eina essencial que fan servir els alumnes per ordenar el pensament, per entendre el que s'escolten, per comprendre el que llegeixen i per expressar-se, segur que la situaran en el lloc central del procés educatiu, i els alumnes la treballaran al llarg de tota l'escolaritat, a totes les hores, i l'aprendran a fer servir.

A la mainada li cal una motxilla personal de llengua oral escolar ben farcida, una motxilla ben plena de vocabulari i estructures orals que li permetin construir un sòlid edifici d'expressió i raonament.