EL FORJAT

El nostre objectiu hauria de ser que, tret de casos excepcionals, TOTA la mainada quan acabés la Primària ho hauria de fer:

  • Amb un excel·lent domini del català oral.
  • Amb una hàbil comprensió lectora.
  • Amb una més que acceptable capacitat per posar per escrit, en català, els seus pensaments.

Potser ha arribat el moment d'agafar l’escombra i fer un canvi radical i potenciar, de forma gairebé absoluta des de I3 (P3) en endavant, la mare i fonament de totes les competències: la comprensió i l’expressió orals en català i, sobre d'ella, enlairar la resta de competències.

Ensenyar la capacitat mare és infinitament més important que prioritzar qualsevol altra capacitat o coneixement, perquè és en la capacitat mare on s’engendren el forjat i els fonaments on es recolzaran totes les altres capacitats bàsiques, lectura i escriptura incloses.