La immersió, eina de cohesió social i construcció personal

Compartim el somni!


Que tots els alumnes, a l’acabament de l’escolarització primària, disposin de les eines necessàries que els permetin entendre el que escoltin, comprendre el que llegeixin i expressar-se en català, oralment i per escrit, de forma socialment correcta.

Potser us pot semblar que és una utopia però, per molt segurs que n’estigueu, no us agradaria que no ho fos?

La resposta la teniu vosaltres. Parlem-ne!

  • NO, A LA MARGINACIÓ!

    L’assoliment del somni, en forma d'objectiu general, és una de les eines necessàries per tal que la pobresa i la marginació no siguin hereditàries i, alhora, TOTA la mainada en tregui el màxim de profit del seu pas per l’escola.

  • PENSEM EN EL FUTUR

    I tot plegat, també, els facilitaria que disposessin d’un pòsit cultural comú (la llengua n’és una de les parts indispensables) que els permetria conviure, participar i transformar la societat. En una societat complexa com la nostra, una de les tasques que fa l’escola és la de posar les bases per a la futura cohesió social.