Imatge Passi ESQ: projecte lliures
Imatge Passi ESQ: vistes golf
Imatge Passi ESQ: pesquera estany
Imatge ESQ_STA_MARG
Imatge Passi DRTA: Aurora petita
Imatge Passi DRTA: escola català

La immersió, eina de cohesió social i construcció personal

Compartim el somni!


Que tots els alumnes, a l’acabament de l’escolarització primària, disposin de les eines necessàries que els permetin entendre el que escoltin, comprendre el que llegeixin i expressar-se en català, oralment i per escrit, de forma socialment adequada.

Potser us pot semblar que és una utopia però, per molt segurs que n’estigueu, no us agradaria que no ho fos?

La resposta la teniu vosaltres. Si en parlem us adonareu que és possible, que no és cap utopia.

  • NO, A LA MARGINACIÓ!

    L’assoliment del somni, en forma d'objectiu general, és una de les eines necessàries per tal que la pobresa i la marginació no siguin hereditàries i, alhora, TOTA la mainada en tregui el màxim de profit del seu pas per l’escola, i així puguin aprofitar el que el sistema educatiu i la societat els posaran a l'abast.

  • PENSEM EN EL FUTUR

    I tot plegat, també, els facilitaria que disposessin d’un pòsit cultural comú (la llengua n’és una de les parts indispensables) que els permetria conviure, participar i transformar la societat. En una societat complexa com la nostra, una de les tasques que fa l’escola és la de posar les bases per a la futura cohesió social.