VÍDEO

"Aquest projecte està pensat per a una nació mestressa de les seves decisions i que vol una societat futura cohesionada i lliure."

Hi trobareu una gravació.

1/ Un resum sobre les pràctiques de llengua oral que convindria treballar diàriament.

N'hi havia una altra, però hi sortien alumnes treballant a l'aula. S'ha decidit suprimir-la.

REFLEXIÓ GENERAL

Si realment es desitja que els alumnes entenguin allò que els explica el mestre o el professor cal que disposin d'uns bons fonaments en la llengua oral escolar, el català.

Amb els alumnes, aquests fonaments de llengua oral escolar s'haurien de prioritzar i treballar de maneres diferents cada dia, des de P3 fins que, ja grans, sortissin del sistema educatiu.

Si es desitja que siguin autònoms i comprenguin el que llegeixin, cal que se'ls hagi ajudat a dotar-se d'una bona base de llengua oral escolar i d'una bona capacitat de descodificació.

Els centres que ho tenen en compte, i la llengua oral escolar la treballen a totes les àrees i l'enllacen amb la lectura i l'escriptura, donen resposta a les necessitats dels alumnes i els ajuden a dotar-se d'una ampla i sòlida pinya que els permetrà aixecar un castell alt i fort.

 

 

CADA DIA LES ESTONES DE LLENGUA ORAL