Propostes i reflexions

Per descarregar-vos la informació, només heu de clicar el fitxer que hi ha sota "INFORMACIÓ ADDICIONAL". La trobareu en PDF.

Hi trobareu:

1/ INFANTIL I CICLE INICIAL

Cada dia les estones de ... Propostes sobre el treball de la llengua oral a l'EI i al CI. Molt senzill de fer i molt efectiu. La mainada treballa els fonaments del pensament, augmenta el vocabulari i el domini de les estructures de la llengua.

Propostes i recursos: L'ús del llenguatge oral a EI.

Propostes pràctiques d'hàbits i rutines

L'entorn els fa parlar.

Aquí hi trobareu alguns dels temes que, segons com els enfoquem, la seva posada en pràctica pot ajudar o perjudicar als infants.

En molts de casos la teoria, el mètode o les dèries socials són del tot allunyades de les necessitats dels infants i malgat això els ho fem empassar, projectem sobre ells prejudicis, frustracions i idees i fets del tot irracionals o desencaminats, i ells ho pateixen. Després ens exclamem perquè no tenen una bona comprensió lectora, etc.quan, de fet, els responsables som nosaltres. Pensem-hi un xic!