Propostes per al CM i el CS

Hi trobareu propostes de treball molt diferents, algunes com la dels dictats i el cercle d'expressió estan fetes pensant directament en els alumnes, la resta, les que parles d'aspectes d'ortografia estan enfocades més cap els docents, demanant-los paciència, i s'hi fan algunes propostes parcials de treball.

5_ELS_DICTATS

6_CM_CS_ESO_ALTRES_PROPOS_DICTATS

7_CM_CS_CERCLE_D_EXPRESSIO

8_L_ORTOGRAFIA-I

8_L_ORTOGRAFIA-II

9_CI_CM_CS_CAP_A_L_ACCENT

10_CS_CAP_ELS_DIFTONGS